მოწვევა ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა იწვევს არასამთავრობო, მათ შორის, მედია ორგანიზაციების, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოების არაფორმალური გაერთიანებების წარმომადგენლებს ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრეინინგი მიეძღვნება განვითარების და ინფრასტრუქტურული პროექტების გარემოსა და მოსახლეობაზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების მექანიზმებს, კერძოდ, „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების“ და იძულებითი განსახლების საკითხებს. ტრეინინგზე განხილული იქნება გარემოსა და მოსახლეობაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე კონკრეტული შემთხვევები (პროექტები, პროგრამები); …

»»»