მოწვევა შეხვედრაზე: საქართველოში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მდგრადობის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა – არსებული პრობლემები და გამოწვევები

abra GA

ამა წლის 25 ივლისს, 14:00 – 17:00 სთ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ შეხვედრაზე, თემაზე: საქართველოში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მდგრადობის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა  -  არსებული პრობლემები და გამოწვევები – მისაღებია, თუ არა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის არსებული პრაქტიკა საქართველოში? – აუცილებელია, თუ არა ქვეყანაში განისაზღვროს მდგრადობის კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილების გარეშე დაუშვებელი იქნება ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა? – რა …

»»»