მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის

 მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულებისთვის და საქართველოს ენერგო-სექტორის მდგრადიგანვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გასატარებელი ღონისძიებები. 

BOELL მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულებისთვის და საქართველოს ენერგო-სექტორის მდგრადიგანვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გასატარებელი ღონისძიებები.