მოწვევა ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად

abra GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა იწვევს არასამთავრობო, მათ შორის, მედია ორგანიზაციების, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოების არაფორმალური გაერთიანებების წარმომადგენლებს ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრეინინგზე განხილული იქნება ენერგეტიკის სექტორში საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების ჭრილში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ტრეინინგზე პრაქტიკულ ნაწილს, კერძოდ, ენერგეტიკის სექტორის გრძელვადიან დაგეგმვის (მარკალის მოდელი) საკითხებს, ენგურჰესისა და ზაჰესის მაგალითებზე, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების …

»»»