საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები

საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები საჯარო  პოლიტიკის  ნარკვევში განხილულია ჰესების მშენებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და კომპანიებს შორის მემორანდუმების/შეთანხმებების დადების არსებული პრაქტიკა და  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები, მათი ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

memorandumსაქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები

საჯარო  პოლიტიკის  ნარკვევში განხილულია ჰესების მშენებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და კომპანიებს შორის მემორანდუმების/შეთანხმებების დადების არსებული პრაქტიკა და  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები, მათი ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.