ბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორები

ბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორები მწვანე ალტერნატივას მიერ, ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს” მხარდაჭერით განხორციელებული კოალიციური პროექტის „ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა” ფარგლებში მომზადდა სამი კვლევითი ანგარიში: 1. „მადნეული კანონზე მაღლა“; 2. „ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში“; 3. „ნადირობა გადაშენების წინაშე მყოფ ცხოველებზე“. წინამდებარე ნაშრომში განზოგადდა ზემოხსენებულ სამ კვლევაში წარმოჩენილი პრობლებები …

resursebiბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორები

მწვანე ალტერნატივას მიერ, ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს” მხარდაჭერით განხორციელებული კოალიციური პროექტის „ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა” ფარგლებში მომზადდა სამი კვლევითი ანგარიში: 1. „მადნეული კანონზე მაღლა“; 2. „ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში“; 3. „ნადირობა გადაშენების წინაშე მყოფ ცხოველებზე“. წინამდებარე ნაშრომში განზოგადდა ზემოხსენებულ სამ კვლევაში წარმოჩენილი პრობლებები და მომზადდა რეკომენდაციები, როგორც  განხილულ სექტორებში გასატარებელი ღონისძიებების, ისე კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით.