საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები

საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები  კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს ევროპის ენერგეტიკული ხელშეკრულებისა უპირატესობები და სარგებელი ევროინტეგრაციის პროცესში, რათა ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. არსებული პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად, კვლევაში ასევე საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და უკრაინის …

energetikuli_gaerTianebaსაქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება - ევროინტეგრაციის გამოწვევები 

კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს ევროპის ენერგეტიკული ხელშეკრულებისა უპირატესობები და სარგებელი ევროინტეგრაციის პროცესში, რათა ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. არსებული პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად, კვლევაში ასევე საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და უკრაინის გამოცდილება. 


“ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი” არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება

"ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი" არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება საქართველოში მოღვაწე 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც აფასებს „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს. შემაჯამებელი ანგარიში საჯარო პოლიტიკის 20-ზე მეტ სფეროს ეხება.

mmartvelobis_2_celi"ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი" არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება

საქართველოში მოღვაწე 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც აფასებს „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს. შემაჯამებელი ანგარიში საჯარო პოლიტიკის 20-ზე მეტ სფეროს ეხება.


პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

saxelmdzgvanelo_shromit_iflebebzeპრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში