2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული კატასტროფის მიზეზების წინასწარი ანალიზი

???????????????????????????????

სტიქიური მოვლენების წარმოშობის მიზეზებიდან, გარდა ბუნებრივი ფაქტორებისა (დიდი რაოდენობით ნალექი, მეწყერი, ღვარცოფი და ა.შ.) სათანადო გამოკვლებას საჭიროებს შემდეგი ანთროპოგენული ფაქტორები: ბეთანია-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზებისა და მაღალი გადამცემი ხაზის ფუნქციონირებისათვის გაკეთებული გზების ზეგავლენა; თბილისი-კოჯორი-წალკის საავტომობილო გზასთან ბოლო წლებში ტყის გაჩეხვის ხარჯზე მოწყობილი არსებული სათხილამურო ტრასა  და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტი; ვერისა და მისი შენაკადების აუზში არსებული …

»»»

ანგარიშის პრეზენტაცია – საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები

energetikuli_gaerTianeba

ამა წლის 29 მაისს,  ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივამ“ და ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ გამართა ანგარიშის  „საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული  გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები“ პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მიზანს  წარმოდგენდა გაგვეცნო საზოგადოებისათვის, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება, რა უპირატესობა  და სარგებელი აქვს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის. ანგარიშში დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის …

»»»