280 მგვტ სიმძლავრის ნენსკრა ჰესის მშენებლობა იწყება

280 მგვტ სიმძლავრის ნენსკრა ჰესის მშენებლობა იწყება. წყარო: ნეტგაზეთი საპარტნიორო ფონდმა, კორეულმა კომპანიამ K-Water, საქართველოს მთავრობამ, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ (ესკო) და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ ხელი მოაწერეს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საიმპლემენტაციო ხელშეკრულებათა პაკეტს.

280 მგვტ სიმძლავრის ნენსკრა ჰესის მშენებლობა იწყება. წყარო: ნეტგაზეთი

საპარტნიორო ფონდმა, კორეულმა კომპანიამ K-Water, საქართველოს მთავრობამ, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ (ესკო) და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ ხელი მოაწერეს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საიმპლემენტაციო ხელშეკრულებათა პაკეტს.


დაკანონებული იძულება – რა ცვლილებებს ითხოვს არასამთავრობო სექტორი კანონში

დაკანონებული იძულება – რა ცვლილებებს ითხოვს არასამთავრობო სექტორი კანონში. წყარო: ბათუმელები საქართველოში კერძო საკუთრება ინსტიტუციურად დაცული არ არის, რაც არასამთავრობო სექტორის შეფასებით, სერიოზული პრობლემაა. 

დაკანონებული იძულება - რა ცვლილებებს ითხოვს არასამთავრობო სექტორი კანონში. წყარო: ბათუმელები

საქართველოში კერძო საკუთრება ინსტიტუციურად დაცული არ არის, რაც არასამთავრობო სექტორის შეფასებით, სერიოზული პრობლემაა. 


„ნენსკრა ჰესის” მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე გზშ წარადგინეს

„ნენსკრა ჰესის" მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე გზშ წარადგინეს. წყარო: ლიბერალი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის მიზნით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ „ნენსკრა ჰესის" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში წარადგინა.

„ნენსკრა ჰესის" მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე გზშ წარადგინეს. წყარო: ლიბერალი

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის მიზნით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ „ნენსკრა ჰესის" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში წარადგინა.