სატყეო მიწების მმართველობის გაუმჯობესება საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის

ევროკავშირი-არასამთავრობო ორგანიზაციების პროეტი: „გარემოსდაცვითი მმართველობის  გაუმჯობესება არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდის გზით“ სატყეო მიწების მმართველობის გაუმჯობესება საქართველოს  მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის

Case_Study_Geo_2016ევროკავშირი-არასამთავრობო ორგანიზაციების პროეტი: „გარემოსდაცვითი მმართველობის  გაუმჯობესება არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდის გზით“

სატყეო მიწების მმართველობის გაუმჯობესება საქართველოს  მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის


2014-2015 წლებში ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების შეფასება

2014-2015 წლებში ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი ვალდებულებების  შესრულების შეფასება

asocireba2014-2015 წლებში ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი ვალდებულებების  შესრულების შეფასება


რა საფრთხეებს უქმნის ტრადიციულ მიწათსარგებლობას მთავრობის ახალი ინიციტივა?

რა საფრთხეებს უქმნის ტრადიციულ მიწათსარგებლობას მთავრობის ახალი ინიციტივა?  საჯარო რეესტრში დაურეგისტრირებელი მიწების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის თაობაზე

micaze_2016 geoრა საფრთხეებს უქმნის ტრადიციულ მიწათსარგებლობას მთავრობის ახალი ინიციტივა? 
საჯარო რეესტრში დაურეგისტრირებელი მიწების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის თაობაზე


ტყისა და სატყეო მიწების მართვა საქართველოში კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შეფასება

ტყისა და სატყეო  მიწების მართვა საქართველოში კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შეფასება 

satkeo_mizebzeტყისა და სატყეო  მიწების მართვა საქართველოში კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შეფასება