„შუახევიჰესი“ გვირაბის ჩამოშლის შემდეგ

„შუახევიჰესი“ გვირაბის ჩამოშლის შემდეგ. წყარო: ბათუმელები აგვისტოში „შუახევიჰესის“ სამი გვირაბიდან ერთ-ერთი ჩამოიშალა. სამი თვის შემდეგ ჰესის მფლობელ კომპანიაში, „აჭარისწყალ ჯორჯიაში“ თქვეს, რომ მეწყრული პროცესებით აქტიურ მაღალმთიანეთში, სავარაუდოდ, გვირაბის ჩამოშლა „არამყარმა ქანებმა“ განაპირობა და საქმე გვაქვს „გაუთვალისწინებელ გეოლოგიურ პროცესთან“.

„შუახევიჰესი“ გვირაბის ჩამოშლის შემდეგ. წყარო: ბათუმელები

აგვისტოში „შუახევიჰესის“ სამი გვირაბიდან ერთ-ერთი ჩამოიშალა. სამი თვის შემდეგ ჰესის მფლობელ კომპანიაში, „აჭარისწყალ ჯორჯიაში“ თქვეს, რომ მეწყრული პროცესებით აქტიურ მაღალმთიანეთში, სავარაუდოდ, გვირაბის ჩამოშლა „არამყარმა ქანებმა“ განაპირობა და საქმე გვაქვს „გაუთვალისწინებელ გეოლოგიურ პროცესთან“.


გახმაურებული პროცესები

გახმაურებული პროცესები. წყარო: აჭარის ტელევიზია, გადაცემა ბუნების კანონები

გახმაურებული პროცესები. წყარო: აჭარის ტელევიზია, გადაცემა ბუნების კანონები


გენედრის და გარემოს დაცვითი პრობლემები საქართველში

გენედრის და გარემოს დაცვითი პრობლემები საქართველში. წყარო: მედია კავშირი ობიექტივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივას“ ორგანიზებით საქართველოში არსებულ გენდერულ და გარემოსდაცვით პრობლემებზე შეხვედრა გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ენერგეტიკის სექტორში დასაქმების მხრივ  ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი წარმომადგენლობა უზრუნველყოს.  

გენედრის და გარემოს დაცვითი პრობლემები საქართველში. წყარო: მედია კავშირი ობიექტივი

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივას“ ორგანიზებით საქართველოში არსებულ გენდერულ და გარემოსდაცვით პრობლემებზე შეხვედრა გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ენერგეტიკის სექტორში დასაქმების მხრივ  ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი წარმომადგენლობა უზრუნველყოს.