ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი დაცულ ტერიტორიებში

Javakheti_Borjomi

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ინდიკატორების მიხედვით დაცული ტერიტორიებისა და ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი ზოგიერთი საფრთხის შეფასება. განხორციელდა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევა რამდენიმე მიმართულებით: დაცული ტერიტორიებისა და მათი ზონების საზღვრების, ფართობის ცვლილებისა და  ფორმის ანალიზი, ჰაბიტატების წარმომადგენლობითობა, დაცულ ტერიტორიებში არსებული ინფრასტრუქტურისა და ტურისტული აქტივობების ბიომრავალფეროვნებაზე ზეგავლენის შეფასება. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, მომზადდა რეკომენდაციები ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ინდიკატორებისა და დაცული …

»»»

ადამიანის უფლებებზე და გარემოსდაცვით საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების განცხადება ჭუბერში შექმნილ კრიზისთან დაკავშირებით

nenskra_river

2018 წლის 5 ივლისს, ჭუბერის თემის ტერიტორიაზე, მოულოდნელად განვითარებული სტიქიის შედეგად, ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ დატბორა ჭუბერის თემის სოფლები, სრულად გაანადგურა ინფრასტრუქტურა, მათ შორის, ხიდები, გზები და დაანგრია მდინარის გასწვრივ არსებული სახლები. ჭუბერის თემის რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს მოწყდა. სტიქია განვითარდა ნენსკრას მარჯვენა შენაკად  ღვარცოფულ მდინარე ოკრილზე, ამავდროულად სტიქიური მოვლენა განმეორდა მესტიაშიც, მესტიაჭალა-ჰესის საპროექტო ტერიტორიაზე, სადაც ღვარცოფმა …

»»»