ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში

ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში


საქართველოს წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოს წიაღის სექტორის  პოლიტიკის დოკუმენტი