ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები შემდეგ საწარმოებში: – შპს ბარვილ ჯორჯია (ს/კ 215083139) (ვიზიტის თარიღი 03.08.2017)  – სს "დარკვეთის საშენ მასალათა კომბინატი" (ს/კ 239396710) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017)  – შპს "ჯეოკვარცი" (ს/კ 239406380) (ვიზიტის თარიღი 30.06.2017) - შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი …

»»»

მინდელის შახტზე DMT-ის დასკვნა

DMT GmbH&CO. KG მიერ მინდელის სახელობის შახტზე მომზადებული დასკვნის ოფიციალური ინგლისური ვერსია და არაოფიციალური თარგმანი ქართულად წყარო: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 5 დეკემბრის № 03/2187 05 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2019 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით.  წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 3 დეკემბრის № 03/2187 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»