მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალებს ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ  წერილით მიმართა სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და მოითხოვა „შპს ,,ენკა რინიუებლზის“ მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი – 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) მშენებლობის ნებართვისა და ნებართვის გაცემისათვის სააგენტოში ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების სრული დოკუმენტაციის ასლი. ამ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხად სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო …

»»»

მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2017-2018 წლების კორესპონდენციის რეესტრს გადმოცემას ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ  წერილით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე სამინისტროში შემოსული და სამინისტროდან გასული კორესპონდენციის რეესტრი. ამ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მწვანე ალტერნატივას აცნობა, რომ 2017-2018 წელს სამინისტროში შემოსული და გასული კორესპონდენციის შესახებ სრული ინფორმაცია დაცულია საქართველოს იუსტიციის …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ონის ჰესების კასკადის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს

დავა საქალაქო სასამართლოში მოსარჩელე: მწვანე ალტერნატივა მოპასუხე: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მესამე პირი: სს „ონის კასკადი“ მოსამართლე: მერი გულუაშვილი დავის არსი: 2020 წლის 17 მარტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება „ონის მუნიციპალიტეტში, მდინარე რიონზე, სს ,,ონი კასკადის“ 206.1 მგვტ სიმძლავრის „ონის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის“ (ონი 1 ჰესი -122 .4 მგვტ; …

»»»

მწვანე ალტერნატივა წიაღით სარგებლობის 100 ლიცენზიის გაყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობას ითხოვს

დავა საქალაქო სასამართლოში მოსარჩელე: მწვანე ალტერნატივა მოპასუხე: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოსამართლე: მერი გულუაშვილი დავის არსი: 2020 წლის 11 თებერვალს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა და წიაღის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა საზოგადოებას აცნობეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების მასშტაბური პროგრამის დაწყების შესახებ. პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეირჩა და აუქციონზე განთავსდა, …

»»»