მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰესების კასკადის კანონდარღვევით მშენებლობის აღკვეთას ითხოვს

მომჩივანი: მწვანე ალტერნატივა უწყება: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დავის არსი: 2020 წლის 5 ოქტომბერს მწვანე ალტერნატივამ საჩივრით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინიტრს და ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების კანონიერების შესწავლა მოითხოვა. მწვანე ალტერნატივა გამოთქვამდა ეჭვს, რომ კომპანიას დაწყებული ჰქონდა სამშენებლო სამუშაოები, რომელთა განხორციელების უფლება არ ჰქონდა პროექტზე გაცემული …

»»»

მწვანე ალტერნატივა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისათვის ხელმოწერის საჭიროებას არ ეთანხმება

მომჩივანი: მწვანე ალტერნატივა უწყება: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური დავის არსი: მწვანე ალტერნატივა შეეცადა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებ-გვერდიდან მოეპოვებინა შპს ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების ამსახველი დოკუმენტები, მაგრამ, ეს ინფორმაცია სამსახურის ვებ-გვერდზე არ აღმოჩნდა. შპს ჯორჯიან მანგანეზის ანგარიშები სამსახურის ვებ-გვერდზე უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვინაიდან, სამსახურის ვებ-გვერდი …

»»»