ლაქ-საღებავი მასალების (ლსმ) საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

პროექტი გულისხმობს ქ. თბილისში, ლილოს ტერიტორიაზე, სამრეწველო ზონაში, ლაქ-საღებავი მასალების (ლსმ) საწარმოს მშენებლობას, რომელიც უახლოესი საცხოვრებელი ზონიდან 600-650 მ-ით არის დაშორებული. საქმიანობა ითვალისწინებს ნედლეულის შემოტანას, მათ მექანიკურ შერევას და დაფასოებას.

პროექტის განხორციელებელია შპს „SMILE MIX“