მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ჭიათურაში შპს მ.გ.ტ.-ს მანგანუმის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტის გზშ ანგარიშზე

  • მწვანე ალტერნატივა
  • ქეთი გუჯარაიძე