„ფოთელები საკუთარი უფლებებისთვის“ პლატფორმას და მწვანე ალტერნატივას ერთობლივი შენიშვნები შპს „ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის“ მიერ ქ. ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე.