დაბა ჩაქვის მოსახლეობის წერილი და ხელმოწერები, ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერნი, მოგმართავთ დაბა ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე. მოგახსენებთ, რომ შპს „ჰიგიენა 2009“ გეგმავს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას 32 ჰა ფართობის ტერიტორიაზე, რომელიც ესაზღვრება დაბა ჩაქვს, ხალისა და ჩაისუბანს და ზღვის სანაპიროდან მხოლოდ ერთი კილომეტრითაა დაშორებული.