მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კასპის მუნიციპალიტეტში შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განხილვის თაობაზე.