შენიშვნები კასპის მუნიციპალიტეტში სოფ. წინარეხის მიმდებარედ კირქვის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე