შენიშვნები ქ. თერჯოლაში შპს „მეტიმპექსის“ ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარე პროცესის თაობაზე