მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და კომენტარებს ქ. ზესტაფონში, შპს "ჯორჯიან მანგანეზის" ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციაზე