მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ქ. ზესტაფონში, შპს "ჯორჯიან მანგანეზის" ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციაზე