გეოლოგიური ბიულეტენი საქართველოში 2021 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2022 წლისთვის

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2023 წლის 22 თებერვლის #21/1088 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

გეოლოგიური ბიულეტენი 2021