ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალური მმართველი - საწარმოს გაჯანსაღების, თუ წილების გადანაწილების მორიგი მცდელობა?

  • ნინო გუჯარაიძე

ანგარიშში განხილულია 2017 წლის მაისში შპს ჯორჯიან მანგანეზში სპეციალური მართვის  შემოღების პროცესი: საწარმოში შექმნილი სიტუაცია და სპეციალური მმართველის შერჩევის პროცესი.