მინდელის შახტზე DMT-ის დასკვნა

DMT GmbH&CO. KG მიერ მინდელის სახელობის შახტზე მომზადებული დასკვნის ოფიციალური ინგლისური ვერსია და არაოფიციალური თარგმანი ქართულად.

წყარო: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 5 დეკემბრის № 03/2187 05 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია.