მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე