მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მამათის მიმდებარე ტერიტორიაზე 961400 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ბაზალტის, ანდეზიტ-ბაზალტისა და ტუფის) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე