მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ანდეზიტ-ბაზალტის) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე