მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ანდრიაწმინდას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ოდუნდის“ ტუფობრექჩის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე