მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარაბდაში შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის პროექტის გზშ ანგარიშზე