მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოკამის მიმდებარედ, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე