მწვანე ალტერნატივას კომენტარები შპს „რუსელოის“ მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე