მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახილველად წარმოდგენილ კანონპროექტზე „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“