მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქოსალარის მიმდებარე ტეროტორიაზე 835160 მ3 ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე