მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები სს „RMG Copper”-ის მუშევანი 2-ის ოქრო-სპილენძის საბადოზე წიაღისეულის მოპოვების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე