მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და წინადადებები ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით