მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკრინინგის ანგარიშის თაობაზე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის 23 იანვარს გამოაქვეყნა სკრინინგს განცხადება მდ. რიონზე ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე. გვსურს, წარმოგიდგინოთ ჩვენი შენიშვნები და პოზიცია პროექტთან დაკავშირებით