მწვანე ალტერნატივამ ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის განხილვისას დაშვებული სამართალდარღვევების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს მიმართა და საჯარო განხილვების კანონის მოთხოვნების დაცვით ჩატარება მოითხოვა