საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორებს შორის ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების თაობაზე დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები და შეთანხმებები

საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორებს შორის ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების თაობაზე დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები და შეთანხმებები

მოწოდებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ

ურთიერთგაგების მემორანდუმები

 1. საქართველოს მთავრობასა და შპს „აჭარა ენერჯი 2007“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 2. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერს“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 3. საქართველოს მთავრობასა და სს „კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 
 4. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ენერგო-არაგვს“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 5. საქართველოს მთავრობასა და სს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 6. საქართველოს მთავრობასა და Nurol Energy Production and Marketing Inc., Korea Electric Power Corporation და SK Engineering and Construction Co. Ltd-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 7. საქართველოს მთავრობასა და შპს „რუსმეტალს“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 
 8. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ზოტი ჰიდროს“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 9. საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, და შპს „ჯორჯიან რეილვეი ქონსთრაქშენ“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 10. საქართველოს მთავრობას, Kolin Construction, Tourism, Industry and Trading Co INC-ს შპს „ენერგოტრანსს“ და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 11. საქართველოს მთავრობას, შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და კომპანია „UNAL INSAAT VE TICARET AS“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 12. საქართველოს მთავრობასა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯის“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 13. საქართველოს მთავრობასა, Optimum Enerji Uretim A.S.-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი
 14. საქართველოს მთავრობას, შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგიას“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 
 15. საქართველოს მთავრობას, შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და „Wind energy Investment”-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

ხელშეკრულებები

16. ხუდონჰესის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ტრანს ელექტრიკა ლიმითედს, შპს „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ხელშეკრულება (ინგლისურ ენაზე).

ხუდონჰესის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ტრანს ელექტრიკა ლიმითედს, შპს „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ხელშეკრულება (ქართულ ენაზე)

17. ხუდონჰესის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ტრანს ელექტრიკა ლიმითედს, შპს „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 28 აპრილს დადებულ ხელშეკრულებაში 2013 წლის 28 მაისს შეტანილი ცვლილებები (ინგლისურ ენაზე).

ხუდონჰესის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ტრანს ელექტრიკა ლიმითედს, შპს „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 28 აპრილს დადებულ ხელშეკრულებაში 2013 წლის 28 მაისს შეტანილი ცვლილებები (ქართულ ენაზე)

18. საქართველოს მთავრობას, შპს „დარიალი ენერჯი“-ს, შპს „ენერგოტრანს“-ს და შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ხელშეკრულება

19. საქართველოს მთავრობას, Clean Energy Invest A.S. და შპს „აჭარისწყალს“ შორის დადებული ხელშეკრულება