მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალბედისეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე