მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საქასრიას მიმდებარე ტერიტორიაზე მარმარილოსმაგვარი კირქვის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე