მწვანე ალტერნატივას კომენტარები „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“-ზე

წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას კომენტარებს საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე
„საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“
, რომელიც ორგანიზაციამ წარუდგინა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

 

იხ. პარლამენტის ვებ გვერდზე „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“

იხ. 2013 წლის 22 ივლისის საჯარო განხილვისას მწვანე ალტერნატივას მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები