მწვანე ალტერნატივას კომენტარები საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტზე

2013 წლის 15 ივლისს, მწვანე ალტერნატივამ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარუდგინა კომენტარები სამინისტროს მიერ საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნებულ საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტზე 

საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტი იხ. ბმული


 

ჩამოტვირთეთ მწვანე ალტერნატივას კომენტარები