მწვანე ალტერნატივას მიმართვა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროს შპს „ყაზბეგი ჰესის“ მიერ ხდის ხეობაში დაგეგმილი ჰესის პროექტის შესახებ გამოქვეყნებული განცხადების თაობაზე

ა.წ. 9 ივლისს შპს „ყაზბეგი ჰესმა“  გამოაქვეყნა განცხადება ხდის ხეობაში, მდინარე ბროლისწყალზე დაგეგმილი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშის გამოქვეყნებისა და 29 აგვისტოს დაგეგმილი საჯარო განხილვის თაობაზე. კომპანიამ არ უზრუნველყო გზშ ანგარიშის კანონით დადგენილ ვადაში გამოქვეყნება. იხილეთ, მწვანე ალტერნატივას მიმართვა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროსადმი ამ საკითხთან დაკავშირებით.