მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები და რეკომენდაციები „საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტის თაობაზე

2013 წლის 20 ივნისს გარემოსა და ბუნებრივი რესურესების დაცვის სამინისტრომ კომენტირებისთვის გამოაქვეყნა ,,საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ" სახელმწიფო პროგრამის პროექტი.

გაეცანით მწვანე ალტერნატივას კომენტარებსა და რეკომენდაციებს აღნიშნულ დოკუმენტზე.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი