მწვანე ალტერნატივას პოზიცია - ზემო სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის თაობაზე

დოკუმენტში წარმოდგენილია ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებული ის სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური საკითხები, რომელთა გამო მწვანე ალტერნატივა ეწინააღმდეგება პროექტის განხორციელებას შემოთავაზებული სახით. აქვე განხილულია 2013 წლის სექტემბერში, კომპანია „ტრანს ელექტრიკას“ მიერ ხაიშსა და თბილისში ორგანიზებულ საჯარო განხილვებზე დაფიქსირებული პროცედურული დარღვევები. დასასრულს კი, მოკლედაა აღწერილი ამ დრომდე ადგილობრივ მოსახლეობაზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და კომპეტენტურ უწყებებზე ზეწოლასთან დაკავშირებული საკითხები. იხილეთ ვრცლად