მწვანე ალტერნატივას წერილი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს სატყეო სექტორთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე

მწვანე ალტერნატივას წერილი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ბატონ ალექსანდრე ხეთაგურს – სატყეო სექტორთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე.