მწვანე ალტერნატივის მიმართვა

ა.წ. 21 მარტს, მწვანე ალტერნატივამ წერილით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს მთავრობის პროგრამასთან – „ერთიანი საქართველო სიღარიბის გარეშე“ – დაკავშირებით. ორგანიზაცია თვლის, რომ პროგრამის მიზნის მიღწევისათვის მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ამოცანების დასახვა, რაც სამწუხაროდ, მთლიანად ყურადღების მიღმაა დარჩენილი. 

სრული ინფორმაციისათვის ჩამოტვირთეთ წერილის ტექსტი.